U 69. godini života i 42. godini svećeništva, 12. studenoga, preminuo je vlč. Filip Brajinović, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.

Vlč. Filip rođen je 27. lipnja 1950. u Gornjoj Dubici od oca Bariše i majke Antonije rođ. Jeleč. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu i Odžaku, sjemenište i srednju školu u Križevcima, a bogosloviju i filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1976. u Sarajevu, a za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije na Petrovo 1977.

Tijekom svoga svećeništva bio je nepunih pet godina duhovnim pomoćnikom u župi Oštra Luka – Bok nakon čega je 1983. imenovan ekonomom Vrhbosanske nadbiskupije, da bi sljedeće godine bio postavljen za upravitelja novoosnovane župe Sv. Marka u Ilijašu. Odatle je 29. srpnja 1991. poslan na službu u, također, novoosnovanu župu Srca Marijina u Posavskoj Mahali gdje ga je zatekao rat i progonstvo od 1992. do 1995. Tijekom 1994. imenovan je voditeljem podružnice Caritasa za Bosansku Posavinu. Službe župnika u Posavskoj Mahali razriješen je 22. studenog 1996. ali ostaje na službi Caritasa te je 24. rujna 1997. imenovan i zamjenikom ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije. Župnikom u Garevcu imenovan je 16. kolovoza 2003. gdje je ostao nepunih 15 godina kada je 26. lipnja 2018. zbog zdravstvenih razloga, razriješen službe župnika i upućen u svećeničku mirovinu.

 

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!